Våre sponsorer:
Avansert søk
Logo - hjemmeside

Om nettsidene


'$idag' AND slettet='0';"; $return = mysql_query($sql, $db); $num_return = mysql_num_rows($return); $nr = rand(1, $num_return); if(($num_return > 0)){ $i = 1; while($myrow = mysql_fetch_array($return, MYSQL_BOTH)){ if($i == $nr) { $annonse_vis=$myrow[annonse]; break; } $i++; } } else { $annonse_vis = "Velkommen til Tormod Skilags nettsider"; } echo $annonse_vis; ?>

Logo - hjemmeside
Denne utskriften er gjort fra http://www.tormodskilag.no